Verminderde bereikbaarheid

Opgelost
Opgelost

Het incident is verholpen, en de Noodknop werkt weer zoals u gewend bent.

The incident has been resolved, and the application 100% up again.

In onderzoek

Onderzoek - de Noodknop applicatie ondervindt momenteel problemen en is beperkt bereikbaar. Onze engineers zijn hiervan op de hoogte en werken aan een oplossing.

Investigating: the application is currently experiencing issues and limited availability. Our engineers are aware of this and are working on a solution.

Begon om:

Betrokken onderdelen
  • Montr Noodknop applicatie
    • iOS & Android app, beheeromgeving & meldkamer verbinding